Władze

Fundacja Fusion Polska została założona w dniu 28 kwietnia 2014 roku przez fundatorów Esterę i Reinharda Stadlbauerów. Jako organizacja pozarządowa, fundacja Fusion Polska posiada swój Zarząd (organ reprezentujący fundację) oraz Radę Fundacji (organ nadzoru).

Zarząd Fundacji
Reinhard Stadlbauer – Prezes Zarządu
Estera Stadlbauer – Członek Zarządu
Elżbieta Podlecka – Członek Zarządu

Rada Fundacji
Konrad Świeży – Przewodniczący Rady Fundacji
Agnieszka Świeży
Edyta Radzimska-Kata