Finanse

Fusion Polska jako organizacja pozarządowa finansuje swoje działania z darowizn. Darowiznę na cele statutowe fundacji można przekazać w formie gotówkowej (wpłacając je do kasy gotówkowej w biurze fundacji lub przekazując osobom reprezentującym fundację) lub bezgotówkowej – przelewem na konto oraz poprzez PayPal.

Numery kont do wpłat
Odbiorca:
Fusion Polska
ul Św. Wojciecha 9 of/7
59-220 Legnica

Bank Pekao S.A.
IBAN: PL 56124014731111001067715469
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
Waluta: PLN

Credit Agricole Bank Polska S.A.
IBAN: PL24 1940 1076 3132 3358 0000 0000
BIC: AGRIPLPR
Waluta: PLN

Bank Pekao S.A.
PL 80124014731978001067715531
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
Waluta: EUR

Możesz również przesłać darowiznę poprzez PayPal oraz bezpośrednio kartą kredytową i debetową (nie musisz posiadać zarejestrowanego konta w PayPal!). W tym celu wybierz zakładkę WSPARCIE i kliknij „Donate”

Każdą wpłatę prosimy opatrywać adnotacją „na cele statutowe” wraz z oznaczeniem celu wpłaty (np. nazwa projektu).

Na życzenie wystawiamy pokwitowania darowizn.

Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny przekazane organizacji nie będącej organizacją pożytku publicznego (status OPP – nadawany po dwóch latach nieprzerwanej działalności) ale prowadzącej działalność pożytku publicznego określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym Fusion Polska), podlegają odliczeniu od dochodu w podatku dochodowym. Odliczenie to jest możliwe w oparciu o udokumentowany dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, (tytułem: na cele statutowe fundacji będące działalnością pożytku publicznego), a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny.