Fusion Polska

Fusion to fundacja, która została powołana przez zespół ludzi mających różne pochodzenie i odmienne historie życia.

Wizją fundacji Fusion Polska jest niesienie ewangelii lokalnie, do Polski oraz na cały świat, m.in. poprzez przenikanie do społeczeństwa, zgodnie z fragmentem znajdującym się w Piśmie Świętym w Ewangelii Marka 16:15-17, z naciskiem na uczniostwo (Mat. 28:18-19).

Chcemy docierać do ludzi w ich społecznościach lokalnych poprzez różnego rodzaju wydarzenia:

- festyny,  m.in. intergracja w sąsiedztwach
- prelekcje o charakterze prewencyjnym w szkołach
- pomoc ubogim w procesie ich osobistego rozwoju, osiągania sukcesu, aktywnego współdziałania w inicjowaniu zmian w ich życiu
- wyjazdy 1-dniowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
- kluby, kafejki młodzieżowe
- kluby dla dzieci
- kluby dla samotnych mam
- praca z dziećmi z domu dziecka
- warsztaty dla młodzieży
- szkolenia
- programy uczniostwa
- sztuki teatralne i wiele innych…

Fundację Fusion Polska tworzą chrześcijanie – ludzie świadomie wierzący, naśladujący Jezusa w codziennym życiu. Łączy nas miłość do Boga i pasja dla ludzi, inspirowane Słowem Bożym. Fusion Polska odwołuje się w swoich wartościach do tych znajdujących się w Piśmie Świętym: sprawiedliwość, miłosierdzie, współczucie, szacunek i pracowitość.

Naśladując Jezusa w codziennym życiu oraz w naszych działaniach, jako Fusion, pragniemy doświadczać tego, co charakteryzowało Jego służbę na ziemi – praktyczne wypełnienie się obietnicy zapisanej przez jednego ze starotestamentowych proroków, skierowanej do samego Jezusa oraz wszystkich, którzy zdecydują się zaufać Jemu i pójść w Jego ślady:

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.” - Iz. 61,1-3