Szkoła Siedemdziesięciu

Rejestracja online

Opis wydarzenia:

School of the 70 - Szkoła Siedemdziesięciu - to wizja zrodzona w sercu kilku osób, w szczególności odnosząca się do dwóch wydarzeń:

- Obozów Uczniostwa, organizowanych od 2002 roku przez misjonarza Ricka Watkinsa, w zabytkowym pałacyki ELIM we Lwówku Śląskim - charakteryzujących się ograniczoną liczbą miejsc, szczegółową weryfikacją uczestników, trwającą sześć tygodni dyscypliną duchową i fizyczną (skromne posiłki, codzienny sport i gimnastyka, dokładnie zaplanowany czas). Od kilkunastu lat obozy te przekształciły się w krótsze i skierowane bardziej do młodych osób Warsztaty BeFree.

- historii wysłania przez Jezusa 70 Jego uczniów do posługiwania w Izraelu, opowiedzianej przez Łukasza w 10 rozdziale jego Ewangelii:

Potem Pan wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyśpieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie ze sobą sakiewki ani torby, ani sandałów; przy nikim też nie zatrzymujcie się na powitania. Czyjkolwiek próg przestąpicie, mówcie najpierw: Pokój temu domowi! Jeśli jego mieszkańcem okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Pozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego.  Jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedzcie to, co przed wami postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i głoście: Przyszło do was Królestwo Boże. A jeśli w którymś mieście was nie przyjmą, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł nam do stóp. Wiedzcie jednak, że nadeszło Królestwo Boże! (Łk 10,1-11)

Wizją School of the 70 jest PRZYŚPIESZENIE WYJŚCIA ROBOTNIKÓW NA JEGO ŻNIWO - przygotowanie, wyposażenie, przetestowanie i wysłanie tych, którzy są gotowi oddać swoje życie, by widzieć, jak Boże Królestwo nadchodzi.

 

Założenia School of the 70:

- Szkoła trwa sześć tygodni; nie ma możliwości uczestniczenia tylko w jej części.

- Skoła przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Niemożliwy jest pobyt z dziećmi.

- Warunkiem uczestnictwa w szkole jest zgłoszenie się online oraz wypełnienie dołączonych do procesu rejestracyjnego dokumentów: zgłoszeniowych oraz rekomendacji pastora/lidera. Zgłoszenia są rozpatrywane przez organizatorów szkoły i na ich podstawie, z modlitwą, podejmowana jest decyzja o przyjęciu osoby na szkołę lub nie. 

- Po akceptacji, uczestnik jest zobowiązany uiścić zadatek w wysokości 1000 zł na poczet uczestnictwa w szkole. 

- Koszt szkoły to 5.000 zł. Pozostałość opłaty po wniesieniu zadatku, należy uiścić przelewem na konto najpóźniej do 15.07.2020 r. 

- Rezygnacja z uczestnictwa w szkole jest mozliwa zgodnie z regulaminem, zawartym na naszej stronie rejestracji online. Prosimy o zapoznanie się z nim.

- Uczestnicy szkoły są zobowiązani uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkoły, w tym w wykładach, warsztatach, sesjach indywidualnych, modlitwie, uwielbieniu, służbie i innych.

- Plan dnia jest intensywny, układany przez organizatorów i ma na celu wzmacnianie życia duchowego oraz dyscypliny życia codziennego uczestników. Uczestnicy zobowiązują się do uczestniczenia i poddawania się liderom we wszystkich aspektach związanych z ich uczestnictwem w szkole.

- Plan obejmuje intensywne wykłady, warsztaty, sesje indywidualne, modlitwę i inne elementy, mające na celu kształtowanie charakteru, rozbudzanie pasji i wyposażanie w potrzebne narzędzia ROBOTNIKÓW - ŻNIWIARZY.

 

Podczas szkoły usługiwać będą:

Nancy McCready, Wiesław Ziemba, Jerzy Rycharski, Reinhard Hirtler, Fabian Błaszkiewicz, Andrzej Mytych, Rick & Holly Betenbough i inni.

 

Adres szkoły:

Chrześcijański Ośrodek Elim

ul. Pałacowa 4

59-600 Lwówek Śląski (Płakowice)

https://elimcenter.pl/